احترام به عقاید در در مدرسه

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

پرسش مهر امسال رئیس جمهور محترم در مورد تحمل افکار دیگران و ادب و احترام در مدرسه بود بنابراین در این پست به صورت خلاصه به بحث ادب و احترام می پردازیم. در محیط مدرسه  انواع دانش اموز وجود دارد. ادم عصبانی، منطقی، با ادب و بی ادب با سن های مختلف پایه های مختلف وویژگی های مختلف ما هم هر کدام یک نظر و ایده خاصی داریم که شاید این نظر ما با نظر بقیه فرق داشته باشد پس نباید هر چی و کلامی رو درهر جایی به زبان بیاوریم و نظر های خودمان رو برای خودمون نگه
«احترام گذاشتن به عقايد دیگران» تعارف بی‌معنایی است که در زبان فارسی روی می‌دهد. چگونه همه‌ی شهروندان می‌توانند به همه‌ی عقايد یکدیگر احترام بگذارند؟ از قضا نباید به هر عقیده‌ای «احترام» گذاشت، یعنی اگر باطل یا خطرناک به نظر رسید، باید آن را آشکارا نقد و رد کرد. این شهروندان نیستند که باید به عقائد همدیگر احترام بگذارند؛ بلكه این **** است که باید به عقائد همه‌ی شهروندان احترام بگذارد، یعنی با قانون، آزادی بیان را تضمین کند و پای مداخله
 
با توجه به اینکه تحمل اختلاف نظر ها و احترام به عقايد دیگران از محیط آموزشی و بخصوص مدرسه آغاز می گردد ،هنگامی كه این مهم را دانش آموزان آموزش ندیده باشند و دانش آموزی تك بعدی به مسئله نگاه کند و حرف خود را مبنا قرار می‌دهد و دیگران را سركوب می‌كند او توانایی پذیرش عقايد مخالف را ندارد که این موضوع مربوط به شخصیت پرورش یافته وی می‌شود.این مشکل سبب می گردد تضاد بین دانش آموزان مدرسه تا حد زیادی ایجاد شكاف کند. و تعدادی از دانش آموزان منزوی
احترام به خود سه کلمه بیشتر نیست ولی زیر بنایی ترین بنیان ساختن شخصیت فرد است دست هیچ کس هم نیست فقط و فقط به خود فرد بستگی دارد چقدر به خودمان احترام میگذاریم؟ آیا به قول معروف خودمان را قبول داریم؟ آیا خودمان را شایسته احترام میدانیم؟ آیا آرزوها و اهداف ارزشمند در زندگی داریم؟ چقدر به وضعیت ظاهری خود میرسیم؟ آیا به شایستگی از جسم خود مراقبت میکنیم؟ در مقابل بی اهانتی و برحرمتی های دیگران چه عکس العملی از خود نشان میدهیم؟ آیا قابل خرید و ف
احترام به خود سه کلمه بیشتر نیست ولی زیر بنایی ترین بنیان ساختن شخصیت فرد است دست هیچ کس هم نیست فقط و فقط به خود فرد بستگی دارد چقدر به خودمان احترام میگذاریم؟ آیا به قول معروف خودمان را قبول داریم؟ آیا خودمان را شایسته احترام میدانیم؟ آیا آرزوها و اهداف ارزشمند در زندگی داریم؟ چقدر به وضعیت ظاهری خود میرسیم؟ آیا به شایستگی از جسم خود مراقبت میکنیم؟ در مقابل بی اهانتی و برحرمتی های دیگران چه عکس العملی از خود نشان میدهیم؟ آیا قابل خرید و ف
مقدمه:
در سال تحصیلی اخیر نیز مانند سالهای قبل پرسش مهر رئیس جمهور در روز آغازین سال تحصیلی مطرح گردید. پرسش مهر 96 در باره احترام متقابل در محیط مدرسه توسط دانش آموزان به یکدیگر بود. همانگونه که می دانیم ، آگاهی از نظرات و عقايد افراد جامعه این امکان را فراهم می آورد که تدابیر و تصمیمات دقیق تر و جامع تری در حوزه های مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ریزیهای ناصواب را تا حد چشمگیری کاهش خواهد داد. وقتی صحبت از آموزش به میان می آید، اشکالی
به یکدیگر احترام نمیگذارند البته این را برای همه نوشتم:........................................................................................................احترام گذاشتن به دیگران نشانه عظمت وبزرگی:هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والف
احترام گذاشتن به دیگران نشانه عظمت وبزرگی:
هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والفت می گیرندپس برای جلب مردم آنچه می خواهند باید به آنان بخشید . بدیهی است كه مردم برای دوستی ورزیدن با افراد مال و
عیادت دانش‌آموزان از ناظم مدرسه پس از 30 سال
دانش‌آموزان 30 سال پیش دبیرستان 17 شهریور دره‌شهر، به عیادت ناظم مدرسه‌ای رفتند که دیوارهای آن مملو از خاطراتی است که امروز شیرینی آن لحظات را بیشتر می‌کند. دانش‌آموزان دیروز هم موسپید شده‌اند اما نگاه ناظم مدرسه همچنان نافذ است، نگاهی به دانش‌اموزان می‌کند، دانش‌آموزانی که 30 سال بزرگ‌تر شده‌اند اما هنوز به احترام آن روزها نگاهشان به پایین است و بیشتر منتظرند تا ناظم بگوید.
ãäÈÚ
 اختلاف نظر چه در جامعه و چه در مدرسه  در بین گروه‌هایی مثل دانش آموزان یکی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی گروهی و فردی محسوب می‌شود و یک امر مورد نیاز در جامعه و مدرسه  به شمار می‌آید. زیرا نمی‌توان گفت همه دانش آموزان یک مدرسه یک شکل و با یک طرز فکر هستند  و یک خط فکری را دنبال می‌کنند و عقايد و نظرات مشترکی دارند. وجود  اختلاف نظر و تفاوت افکار و طرز فکر در یک مدرسه یک امر طبیعی است. اگر این امر در درون مدرسه و مشکلات ناشی از آن در آن تأثیرات
هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والفت می گیرندپس برای جلب مردم آنچه می خواهند باید به آنان بخشید . بدیهی است كه مردم برای دوستی ورزیدن با افراد مال و منزل نمی خواهند بلكه صرفاً خواهان احترام و
هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والفت می گیرندپس برای جلب مردم آنچه می خواهند باید به آنان بخشید . بدیهی است كه مردم برای دوستی ورزیدن با افراد مال و منزل نمی خواهند بلكه صرفاً خواهان احترام و
 احترام گذاشتن به دیگران نشانه عظمت وبزرگی:
هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والفت می گیرندپس برای جلب مردم آنچه می خواهند باید به آنان بخشید . بدیهی است كه مردم برای دوستی ورزیدن با افراد مال
هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والفت می گیرندپس برای جلب مردم آنچه می خواهند باید به آنان بخشید . بدیهی است كه مردم برای دوستی ورزیدن با افراد مال و منزل نمی خواهند بلكه صرفاً خواهان احترام و
همه ی انسانها شایسته احترام هستند، اما متاسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. البته راه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید که احترامی را که سزاوار آن هستید به دست آورید. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری، و خوب لباس پوشیدن است. این عوامل به شما کمک می کند تا احترامی را که شایسته شماست کسب کن

۱ـ اخلاق یعنی احترام :
 
نخستین نكته مهم این است كه جوهر اخلاق احترام است. احترام به خود، احترام به دیگران، احترام به همة اشكال حیات و محیطی كه آنها را دربرگرفته است.
 
لازمة احتران به خویشتن این است كه برای زندگی و شخص خود ارزشی قایل باشیم. «با دیگران چنان رفتار كن كه می خواهی با تو رفتار كنند و به عبارتی آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند» یك اصل اخلاقی است كه در تمامی مذاهب و فرهنگهای دنیا توصیه شده است. برای ترتبیت فرزندان شایسته به
یكی دیگر از عوامل مهم در جلب احترام اطرافیان، احترام گذاشتن به خود است. احترام به خود یعنی درك ارزش وجودی خود و داشتن برخوردی مؤدبانه و محترمانه با خود است. داشتن رفتار محترمانه با دیگران اهمیت زیادی دارد، اما نباید از داشتن رفتاری محترمانه با خود چشم پوشی كنید. ممكن است برای كنار آمدن با ناتوانایی های خود خود را تحقیر كنید اما این نوع رفتار به دیگران نشان می دهد كه شما ارزش احترام آنها را ندارید. پس برای جلب احترام دیگران، اول باید خودتان ب
به نظر من هر وقت به دیگران احترام بگذاریم می توانیم به عقايد و افکار آنها نیز احترام بگذاریم.
ما با احترام گذاشتن به دیگران به نوعی به خودمان نیز احترام گذاشته ایم و نیز با این کار شخصیت مثبت خود را به دیگران نشان می دهیم.
اما به هر فردی باید به اندازه ای احترام گذاشت و احترام گذاشتن به آنها به این منظور نیست که با تمام عفایدات و افکار آنها احترام بگذاریم یا برای اینکه فرد را خشنود کنیم همه حرف های او را تصدیق کنیم بلکه به این منظور است که باید
بار دیگر با فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت رئیس جمهور محترم با طرح سؤال پرسش مهر عرصه تعلیم و تربیت را در کشور عزیز ایران به نور اندیشه و معرفت تابناک نمود و سال تحصیلی 1397-1396 با پرسشی از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب دولت تدبیر و امید آغاز شد.
سؤالات مطرح شده از سوی دکتر روحانی، مباحث بسیاری را در برمی گیرد که هر کدام از این مباحث به طور مجزا نیاز به تأمل، تفکر و بحث فراوان دارد.
ابتدا این سؤال به ذهن انسان خطور می کند که آیا همه نظرا

 
در محیط مدرسه  انواع دانش اموز وجود دارد ادم عصبانی منطقی با ادب و بی ادب با سن های مختلف پایه های مختلف وویژگی های مختلف ما هم هر کدام یک نظر و ایده خاصی داریم که شاید این نظر ما با نظر بقیه فرق داشته باشد پس نباید هر چی و کلامی رو درهر جایی به زبان بیاوریم و نظر های خودمان رو برای خودمون نگه داریم
 
در مورد احترام به دیگران هم میشه این گونه گفت ما هر جور به دیگران احترام بزاریم اون ها هم همان گونه به ما احترام می گذارن  مثلا ما اگر به کسی بی ا
همه ی انسانها شایسته احترام هستند، اما متاسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. البته راه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید که احترامی را که سزاوار آن هستید به دست آورید. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری، و خوب لباس پوشیدن است. این عوامل به شما کمک می کند تا احترامی را که شایسته شماست کسب کن
احترام به معنای احساس ارزش و اعتبار برای کسی است و خود فرد آن را به دست می آورد. بااینکه همه ی انسانها شایسته احترام هستند، اما متاسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. البته راه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید که احترامی را که سزاوار آن هستید به دست آورید. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری
دانش آموزان در دوران تحصیلی موظفند مقررات آموزش و پرورش را در اخلاف و رفتار خویش رعایت کنند که به شرح زیر است :  1- رعایت شعائر دینی  2- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر ، معاون و معلمان و دیگرکارکنان مدرسه . 3- رعایت اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان 4- حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر  5- حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسما دایر است . 6- رعایت بهداشت و نظافت فردی ؛ همکاری بادانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط
احترام گذاشتن به دیگران  وعقايدشان نشانه عظمت وبزرگی:هر انسانی برای خود احترامی قائل است . زمانی كه به عقايد ،كارها وسلیقه های افراد در حد ومحدوده خودشان احترام بگذاریم وسعی نكنیم همیشه در پی رد كردن آنها برآییم دیگران ما را به رسمیت می شناسند چرا كه مردم عادتا با كسی كه به آنان احترام بگذارندونسبت به ایشان ابرازتوجه وقدردانی كنندانس والفت می گیرند     بدیهی است كه مردم برای دوستی ورزیدن با افراد مال و منزل نمی خواهند بلكه صرفاً خواهان ا
احترام به معنای احساس ارزش برای کسی است و خود فرد آن را به دست می آورد ، احترام گذاشتن به دیگران نشانه این است که شما نیز قابل احترامید اگر به دیگران احترام نگذارید دیگران شما را به چشم انسان بی محبت نگاه می کنند.
منبع:http://www.welayatnet.com/fa/news ãäÈÚ
 
 بااینکه همه ی انسانها شایسته احترام هستند، اما متاسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. البته راه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید که احترامی را که سزاوار آن هستید به دست آورید. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری، و خوب لباس پوشیدن است. این عوامل به شما کمک می کند تا احترامی را که شایسته ش
احترام به معنای احساس ارزش و اعتبار برای کسی است و خود فرد آن را به دست می آورد.با اینکه همه ی انسان ها شایسته ی احترام هستند ، اما متاسفانه  حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند.  البته راه های مختلفی وجود دارد که شما میتوانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران ، احترام گذاشتن به خودتان و داشتن اعتماد به نفس و نترسیدن از تصمیم گیری است. این عوامل به شما کمک میکند تا احت
 
 
 
 
در پاسخ به این پرسش و در رابطه با مقاله پرسش مهر ۹۶ می توان چنین گفت :
 
 اختلاف نظر چه در جامعه و چه در مدرسه  در بین گروه‌هایی مثل دانش آموزان یكی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی گروهی و فردی محسوب می‌شود و یك امر مورد نیاز در جامعه و مدرسه  به شمار می‌آید. زیرا نمی‌توان گفت همه دانش آموزان یك مدرسه یک شکل و با یک طرز فکر هستند  و یك خط فكری را دنبال می‌كنند و عقايد و نظرات مشتركی دارند. وجود  اختلاف نظر و تفاوت افکار و طرز فکر در یک مدرس
ابتدا به حرف های دیگران گوش میدهم اگر عقیده ی آن  فرد اشتباه بود یا نیاز به اصلاح داشت،ابتدا در ذهنمان برآورد میکنیم،در جمله بندی برای بیان اصلاح شده ی عقیده ی آن فرد فکر میکنیم ،سپس آن را میگوییم...میتوان از بزرگتر ها مانند پرد و مادر، مشاو ها و دوستانمان برای رفع این مشکل که به عقیده ی دیگران احترام بگذایم مشورت کنیم و از آنها کمک بگیریم...  ãäÈÚ
همه ی مردم همواره در عقايد، دیدگاهها و نظرات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس مثل دیگری نیست. امّا این دلیل نمی شود قادر به تعامل و ارتباط با دیگران نباشیم. در اینجا به شرح نکاتی می پردازیم تا با رعایت آنها بتوانیم براحتی به عقايد دیگران احترام بگذاریم و خود را با آنها وفق دهیم.
نکات لازم:
روشن بینی
درک
احترام
گام اوّل:
هرچه قدر هم که به صحّت گفته خود اطمینان دارید، قبل از اینکه حرفی بزنید، خوب فکر کنید. اگر احساس می کنید هیچ نقطه مشترکی از

پرسش رئیس جمهور از دانش آموزان:در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم؟رئیس جمهور همزمان با نواختن زنگ سال تحصیلی97 - 96 پرسش مهر این سال تحصیلی را اعلام کرد. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور همزمان با نواختن زنگ سال تحصیلی 97-96 پرسش مهر این سال تحصیلی را اعلام کرد.در پرسش مهر امسال روحانی، وی از دانش آموزان سوال کرد: در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ا
راه های مختلفی وجود دارد تا از طریق آن به کودکان یاد بدهیم که چطور به سایرین احترام بگذارند. والدین عادت دارند همه چیز را به فرزندانشان امر کنند: "همانطور که من می گویم باید رفتار کنی"، "باید به مادرت احترام بگذاری." و .... در واقع، والدین میتوانند دستورات خود را به کودکان تحمیل کنند، اما نمی توانند آنها را به احترام گذاشتن امر کنند. ما می توانیم فرزندانمان را وادار کنیم آنطور که ما می خواهیم رفتار کنند، اما نمی توانیم مجبورشان کنیم که به ما و بق
با توجه به مطالب ذیل نباید در محیط مدرسه یا خانه دانش آموزان و .... را به کاری اجبار کنیم البته این کار باعث لجبازی آنها میشود پس باید آنها را تشویق کرد و یا الگو های ادب ، احترام و ... به دیگران مانند پیامبران ، امامان ، اشخاص موفق و... را به آنها معرفی کرد. ãäÈÚ
چگونه می توان دانش آموزان دوره ابتدایی را با فرهنگ احترام به بزرگسالان و علی الخصوص والدین آشنا كرد؟

با سلام و عرض ارادت خدمت شما. پرسشگر گرامی؛ از اینكه با ما سخن می گوئید خرسندیم و امیدواریم كه ارتباط شما با ما تداوم داشته باشد. یكی از مشكلات تربیتی جوامع حاضر، مشكل قصور یا عدم احترام كودكان نسبت به بزرگسالان است. متاسفانه این مشكل با پیشرفت جوامع و در فضای فرهنگی معاصر شدیدتر نیز شده است. با توجه به تاثیر این موضوع بر تعلیم و تربیت صحیح ك
نساء لوایی  (مدرسه معاد) ، نام دبیر : خانم پور شریعتی، نام مدیر : خانمحجازی_ امتیاز( 95)
فاطمه عطاری ( مدرسه معاد )، نام دبیر : خانم پور شریعتی، نام مدیر: خانم حجازی_ امتیاز (91/5)
فاطمه رضایی مهر ( مدرسه ولیعصر ) ، نام دبیر : خانم طاهری ،نام مدیر : خانم گودرزی _ امتیاز (90)
زینب عربعلی (مدرسه عفاف )، نام دبیر : خانم علایی ، نام مدیر : خانم اظهری _امتیاز (90)
امیر حسین حسنلو ( مدرسه 22بهمن ) ، نام مدیر : آقای معینی فرد _ امتیاز (77)
سید ابوالفضل حسینی ( مدرسه22بهمن) ، ن
همانگونه که واقفیم هر ساله در اوایل سال تحصیلی رئیس‌جمهور محترم وقت در یکی از مدارس کشور وارد شده و بعد از بازدید و ارائه راهکارها و سخنرانی پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی، پرسشی در رابطه با مسائل روز جامعه طرح می‌کنند. در سال تحصیلی جاری نیز حجت الاسلام حسن روحانی، بعد از بازگشت از سفر نیویورک پرسش مهر امسال را در مدرسه‌ی دخترانه شهید مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام کرد. عنوان پرسش مطرح شده این بود: در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها