بوذر جمهر

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

شرح حال علی‌اكبر مولوی به روایت اسناد سرهنگ علی‌اكبر مولوی فرزند عبدالحسین در سال 1305 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدارس تهران و تحصیلات نظامی را در دانشكده افسری و دانشگاه جنگ به پایان رساند. او در سال 1320 به دانشكده افسری وارد و در سال 1322 به درجه ستوان دومی نائل شد. سیر درجات ارتشی او چنین است‌: در 1324 ستوان یكم‌، 1328 سروان‌، 1332 سرگرد، 1335 سرهنگ 2 و در سال 1339 به سرهنگی رسید. مولوی در تاریخ 11/12/1336، درست یك سال پس از تأسیس ساواك‌، در ب
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها