بیت ایهول

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

بيت ايهول از شاخه های بزرگ و شجاع طایفه عظیم و نامی دیلمی هستند که در گذشته در شاوه از توابع شهرستان رامشیر سکونت کرده و هم اکنون بیشتر انها در اهواز سکونت کرده اند.طبق اطلاعات تاریخی بنده,بزرگ این شاخه,حاج قاسم و بعد از اوبيت حاج قاسم میباشد  که به گفته بزرگان فردی دانا و خیر و هم اکنون نیز مقبره او در عراق است. ãäÈÚ
بيت ايهول از شاخه های بزرگ و شجاع طایفه عظیم و نامی دیلمی هستند که در گذشته در شاوه از توابع شهرستان رامشیر سکونت کرده و هم اکنون بیشتر انها در اهواز سکونت کرده اند.طبق اطلاعات تاریخی بنده,بزرگ این شاخه,حاج قاسم و بعد از اوبيت حاج قاسم میباشد  که به گفته بزرگان فردی دانا و خیر و هم اکنون نیز مقبره او در عراق است. ãäÈÚ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها