فاضل نظری سکه قلب

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

شعر خون بها از فاضل نظري :
شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی است
که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی است
چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند
همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی است
اگر خیال تماشاست در سرت بشتاب
که آبشارم و افتادنم تماشاییست
شباهت تو و من هر چه بود ثابت کرد
که فصل مشترک عشق و عقل تنهایی است
کنون اگر چه کویرم، هنوز در سر من
صدای پر زدن مرغ های دریایی است
.....
..: شعر خون بها از فاضل نظري :..
..: دیگر اشعار فاضل نظري :.. ãäÈÚ
نه دل آزرده ، نه دلتنگ ، نه دلسوخته امیعنی از عمر گران هیچ نیندوخته امپاسخ ساده من سخت تر از پرسش توستعشق درسی است که من نیز نیاموخته امروسیاه محک عشق شدن نزدیک استسکه قلب زیانی است که نفروخته امبرکه ای گفت به خود ، ماه به من خیره شده استماه خندید که من چشم به خود  دوخته امشده ام ابر که با گریه فرو بنشانمآتش صاعقه ای را که خود افروخته ام "فاضل نظري" ãäÈÚ
شعر اغراق از فاضل نظري :
این رقص موج زلف خروشنده ی تو نیست
این سیب سرخ ساختگی، خنده ی تو نیست
ای حسنت از تکلف آرایه بی نیاز
اغراق، صنعتی است که زیبنده ی تو نیست
در فکر دلبری ز من بینوا مباش
صیدی چنین حقیر، برازنده ی تو نیست
شب های مه گرفته ی مرداب بخت من
ای ماه! جای رقص درخشنده ی تو نیست
گمراهی مرا به حساب تو می نهند
این کسر شان چشم فریبنده ی تو نیست
ای عمر چیستی که به هر حال عاقبت
جز حسرت گذشته در آینده ی تو نیست
......
..: شعر اغراق از فاضل نظري :..
..: 
 
 
بهار پشت زمستان بهار پشت بهاردلم گرفت از این گردش و از این تکرار! نفس کشیدن وقتی که استخوان به گلونگاه کردن وقتی که در نگاهت خار! اگر به شهر روی طعنه های رهگذراناگر به خانه بمانی غم در و دیوار! نمانده است تورا در کنار همراهیکه دوستان تو را می خرند بادینار! نه دوستان صفحاتی زهم پراکندهکه جمع کردنشان درکنار هم دشوار! به صبرشان که بخوانی به جنگ مشتاق اندبه جنگشان که بخوانی نشسته اند کنار! تو از رعیت خود بیمناکی و همه جارعیت است که تشویش دارد ا

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
 
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
 
لب تو میوه ی ممنوع ولی لب هایم
 
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد
 
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
 
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
 
هر کسی در دل من جای خودش را دارد
 
جانشین تو در این سینه خداوند نشد
 
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!
فاضل نظري ãäÈÚ
فاضل نظري :
همراه بسیار است، اما همدمی نیستمثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست
 دلبسته اندوه دامنگیر خود باشاز عالم غم دلرباتر عالمی نیست
کار بزرگ خویش را کوچک مپنداراز دوست دشمن ساختن کار کمی نیست
 چشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت«انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست
در فکر فتح قله قافم که آنجاستجایی که تا امروز برآن پرچمی نیست ãäÈÚ
بیت آخر این شعر قشنگ رو توی یه صفحه ای خوندم و تو اومدی جلوی چشمم، این شعر قشنگ که خصوصا بیت آخرش یادآور توئه برام تقدیم بهت عشقم :
 
دین راهگشا بود و تو گمگشتۀ دینیتردید كن ای زاهد اگر اهل یقینی
 
آهو نگران است، بزن تیر خطا راصیاد دل از كف شده! تا كی به كمینی؟
این قدر میاندیش به دریا شدن ای رودهر جا بروی باز گرفتار زمینی
مهتاب به خورشید نظر كرد و درخشیدهر وقت شدی آینه، كافی ست ببینی
ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان استای عشق كجایی كه ببینند چنینی
هم
مپرس حال مرا! روزگار یارم نیستجهنمی شده ام، هیچ کس کنارم نیستنهال بودم و در حسرت بهار! ولیدرخت می شوم و شوق برگ و بارم نیستبه این نتیجه رسیدم که سجده کردن من به جز مبارزه با آفریدگارم نیستمرا ز عشق مگویید، عشق گمشده ای استکه هر چه هست ندارم! که هر چه دارم نیستشبی به لطف بیا بر مزار من، شایدبِرویَد آن گل سرخی که بر مزارم نیست
فاضل جان نظري ãäÈÚ
موسیقی
یک رود و صد مسیر، همین است زندگیبا مرگ خو بگیر! همین است زندگی
با گریه سر به سنگ بزن در تمام راهای رود سربه زیر! همین است زندگی
تاوان دل بریدن از آغوش کوهساردریاست یا کویر؟ همین است زندگی!
برگِرد خویش پیله‌تنیدن به صد امیداین «رنج» دلپذیر همین است زندگی
پرواز در حصار، فروبسته حیاتآزاد یا اسیر، همین است زندگی
چون زخم، لب گشودن و چون شمع سوختن«لبخند» ناگریز، همین است زندگی
دلخوش به جمع‌کردن یک مشت «آرزو»این «شادی» حقیر همین است زندگی
یک رود و صد مسیر، همین است زندگیبا مرگ خو بگیر! همین است زندگیبا گریه سر به سنگ بزن در تمام راهای رود سربه زیر! همین است زندگیتاوان دل بریدن از آغوش کوهساردریاست یا کویر؟ همین است زندگی!برگِرد خویش پیله‌تنیدن به صد امیداین �رنج� دلپذیر همین است زندگیپرواز در حصار، فروبسته حیاتآزاد یا اسیر، همین است زندگیچون زخم، لب گشودن و چون شمع سوختن�لبخند� ناگریز، همین است زندگیدلخوش به جمع‌کردن یک مشت �آرزو�این �شادی� حقیر همین است زندگیبا �اش
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی به خاکلَم تَقُل شیئا سِوا: قُم یا اخا! أدرِک اخاک!مشک دور از دست گریان است و قدری دورترمانده بر صحرا لبی خندان و جسمی چاک چاکعِندَما کُلُ یَرَونَ المَوتَ اَحلی مِن عَسَلخاک گلگون را نمی‌شویند جز با خون پاککلُّ مَن فِی الموکبِ قالَ خُذینی یا سُیوفتشنگان عشق را از جان فدا کردن چه باک؟یَلمَعُ النُّور الذی سَمّاهُ مصباحَ الهُدیتا قیامت می‌درخشد این چراغ تابناکداوری عادل تر از تاریخ در تاریخ نیستنور هرگز در شب ظ
 
از جمله زیبایی‌های رسم‌الخط زبان مورد کاربرد ما ایرانیان، تعدد و تشابه حروف نقطه دار است. و در تماشای این زیبایی، آنچه که موجب شگفت است، قدرت شگفت انگیز یک نقطه در عوض کردن معنی برخی کلمات است. این قدرت در عالم معنا آنقدر زیاد است که می‌تواند معنای یک کلمه را به طور کلی دگرگون کند. و شعر معروف آقای فاضل نظري نیز به همین نکته اشاره دارد:
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کند
و امّا نقطه‌ای که در این مطلب می‌خواه
جمع خوانی کتاب
 
کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) شهرستان هرسین در راستای سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف انس هرچه بیشتر کودکان با کتاب، ارتقای مهارتهای کتابخوانی و زمینه سازی جهت بحث و تبادل نظر گروهی روز چهارشنبه 12/7/96 با حضور جمعی از اعضای فعال کتابخانه اقدام به برگزاری " جمع خوانی کتاب " در بخش کودک این کتابخانه نموده است .
لازم به ذکر است جمع خوانی کتاب در بخش کودک این کتابخانه در کنار سایر برنامه های فرهنگی حول محور کتاب و کتابخ
خر وقت نماز مغرب و عشا نصف شب شرعى است (15/11 ساعت بعد از ظهر شرعی) و احتیاط آن است که اگر تا آن موقع نماز را نخوانده است، تا طلوع فجر به قصد ما فى‌الذمّه به­جا ­آورد و پس از آن نماز قضا مى‌شود. در واقع نظر ایشان در مساله­ی ادای نماز بعد از نیمه شب یا نیمه شب شرعی، با امام راحل (ره) یکی است.
 
در تحریر الوسیله ی امام خمینی (ره) آمده است: وقت نماز مغرب و عشا از مغرب (موقعی که قرمزی سمت مشرق در آسمان از بین برود) تا نیمه شب می باشد. از این زمان، به اندازه ی
فاضل نظري
 
نمیداند دل تنها، میان جمع هم تنهاستمرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست
 
تو از کی عاشقی؟! این پرسش آیینه بود از من
 
خودش از گریه ام فهمید:مدت هاستمدت هاست...
***************************************
قاصدک‌های پریشان را که با خود باد بردبا خودم گفتم مرا هم می‌توان از یاد برد
***************************************
در ابتدای سفر گفت: بی سبب نگرانیبه بوسه گفتمش: اما تو نیز، چون دگرانی
هزار صبح توانستی و نخواستی امارسیدنی‌ست شبی كه بخواهی و نتوانی...
********************************

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) شهرستان هرسین در راستای سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف انس هرچه بیشترنوجوانان با کتاب، ارتقای مهارتهای کتابخوانی  و قصه گویی و زمینه سازی جهت بحث و تبادل نظر گروهی روز پنج شنبه27 /7/96 با حضور جمعی از اعضای کانون ولایت اقدام به برگزاری " جمع خوانی کتاب " در کتابخانه نمود. فاضل کرمی کتابدار کتابخانه ضمن عرض خیر مقدم ، در خصوص اهمیت مطالعه و کتابخوانی در سنین پایین مطالبی را بیان و از نوجوانان حاضر در جل
فردا اول آبان  روز بزرگداشت بیهقی تاریخ نویس بزرگ سبزواری و روز ملی نثر پارسی  است .
این روز را به همه دوستداران قلم و كاغذ و اندیشه ، فرخنده باد
 
 
اول آبان روز بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی مورخ و ادیب برجسته ایرانی است. کتاب تاریخ بیهقی او هم به تاریخ ایران و هم به نثر فارسی خدمات بزرگی کرده است.
  ãäÈÚ
خیلی وقت بود میخواستم این پست را بنویسم. از تمام شدن دوره ارشد و اتفاقاتی که توی این دوره افتاد.
یک. چیزهای خوبی در زمینه مهندسی پزشکی یاد گرفتم. روند انجام یه پروژه تجربی را طی دوره ارشد آموختم. اما به لحاظ درسی ایده‌آل نبودم. آنقدر که برایش نقشه داشتم خوب نبودم. به قول آنالیزور 90 درصد ماجرا خودت هستی که چقدر یاد بگیری و من 30 درصد از این 90 درصد هم تلاش نکردم. انتظاراتم از خودم بیشتر بود. شواهد نشان می‌دهد که همه چیز اوکی بوده است. اما شواهد یک چ
آیا قنوت در نماز را می توان ترک کرد حتی
عمدی؟
 


سوال: آیا قنوت در نماز را می توان ترک کرد حتی عمدی؟ یعنی به اصطلاح دل بخواهی است؟
پاسخ:‌
آیت الله خامنه ای: مستحب است و ترک آن اشکال ندارد.
 آیت الله مکارم شیرازی:  قنوت در تمام نمازهاى واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم مستحبّ است، ولى احتیاط آن است که در نماز شفع قنوت را ترک نماید و در نماز وتر با آن که یک رکعت است خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب مى باشد.
آیت الله وحید خراسانی:  در تمام نمازهاى وا
به دنبال نامه ی آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد فرد، دو تن دیگر از زنان زندانی، با انتشار نامه ی مشترکی خواهان حمایت های بیشتر از محمد نظري، زندانی سیاسی شده اند ...
باگذشت ۲۴ سال از مدت حبس محمد نظري زندانی سیاسی که به حبس ابد محکوم‌ شده کماکان به درخواست های او بخصوص دادرسی مجدد بر اساس اصلاح قانون سال ۹۲ که میتواند در تغییر شرایط یا مدت حبس این زندانی موثر باشد رسیدگی نشده است، ãäÈÚ
سلااااااام
باز هم محرم آمد.
روزهایی که قراره ما رو به فکر واداره!
تا خودمون رو تو هیاهوی این عالم، پیدا کنیم.
بدونیم کجائیم و کجا می ریم؟
بدونیم قراره چه کنیم و چی بشیم؟
ولی می دونین؟ خوب که دارم به دور و برم دقت می کنم می بینم این روزها به یه چیز مهم دیگه باید بیشتر فکر
کنیم. به آبروی امام حسین!
واقعیت اینه که هر چی زرق و برق های محرم هر سال بیشتر بشه، توقعی که ازمون می ره هم بیشتر
می شه! و بیشتر به عنوان پیرو امام حسین بودن، به چشم می یایم! آیا حو

 

آخرین تغییرات مهم هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم :
انتخاب رشته در پایه نهم در سه شاخه علوم نظري،کار و دانش و فنی و حرفه ای انجام خواهد پذیرفت و در پایه دهم دانش آموز می تواند براساس شاخه ای که انتخاب نموده، رشته مورد نظر را انتخاب نماید   دانش آموزی که در پایه نهم شاخه یا رشته خود را با توجه به امتیازات فرم هدایت تحصیلی  انتخاب می نماید، در پایه دهم تکلیف انتخاب رشته برای همه دانش آموزان مشخص است بر اساس آخرین مصوبه آموزش وپرورش ا
امام خمینی(ره):
نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند. در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست. [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بین برود.]
(توضیح المسائل، 1371، با استفاده از م 731، 735و 748)
 
آیة الله اراکی(ره):
نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. اگر به اندازه یک رکعت نم
شاید دگه گوشش ندی !!!!!!!ممنونم
اون نظري هم یه مدت پیش تو وبلاگ بوده متوجه شدم که خودتی
تو که بزرگترین قولو زدی زیرش دگ وبلاگ پیش کش
امیدوارم که خوشبخت بشی و دعام هم همیشه همینه و همیشه دعات میکنمو و دوستت دارم
 
روزگارت خوب
ما هممون ی روز میمیریم 
دنیا ارزش خیلی چیزارو نداشت
  ãäÈÚ
سخنرانی مکتوب | حجت الاسلام نظري منفرد _ نامه‌های حضرت امام سجاد (علیه‌السلام)- صحیفه زهد
سخنرانی مکتوب | حجت الاسلام نظري منفرد _ نامه‌های حضرت امام سجاد (علیه‌السلام)- صحیفه زهد
7 روز قبل سخنرانی مکتوب علما, علما وسخنرانان, علی نظري منفرد, مطالب و رویدادها
برنامه سمت خدا موضوع برنامه: نامه‌های حضرت امام سجاد (علیه‌السلام)- صحیفه زهد کارشناس: حجت الاسلام والمسلمین نظري منفرد تاریخ پخش: ۲۵-۰۷-۹۶
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل
نماز قضای پدر و مادر
 
 
سؤال 1: پدری که بدون وصیت فوت کرده فرزندش نمی داند او نماز قضا دارد یا خیر یک فرزندش می خواهد پیش نماز مسجد را اجیر کند 2 ماه نماز قضا بخواند، آیا مردم می توانند به امام جماعت در این نماز اقتدا کنند؟
جواب: اگر امام جماعت نماز قضای یقینی فردی را بخواند می شود به او در آن نماز اقتدا کرد اما اگر احتیاطا می خواند نمی شود اقتدا کرد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 798، م 1409)
 
سؤال 2: اگر پدر شیعه بود اما کلا نه نماز می خواند و نه رو
دبیرستان طالقانی۲ با مدیریت آقای محمود علیپور واقع در خراسان شمالی بجنورد چهارراه ژاندارمری خیابان شهید صیاد شیرازی جنب بیمارستان ارتش واقع شده است.
این دبیرستان متوسطه دوم شامل رشته های نظري تجربی و انسانی است که پایه های دهم،یازدهم و چهارم را دارا است.
این دبیرستان شامل تشکلات انجمن اسلامی و بسیج است
  ãäÈÚ
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن به جز او به زخم دل ها ننهد کسی دوایی ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی بشناختم خدا را چو شناختم علی را به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی نظري ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی همه عمر همچو “شهری” طلب مدد از او کن ک
اگر  یک روز صبح تصمیم بگیریم سر خودمان را از لاک بیرون بکشیم و کمی موشکافانه تر و با دقت بیشتری  به اخبار سیاسی و اجتماعی و حوادث کشور و یا صحبت های بزرگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گوش دهیم و یا به رفتار و آمدو شدِ مردم و برخوردهای آنها با هم و با مسائل روز جامعه  نظري بیاندازیم متوجه خواهیم شد که هیچ چیزی سر جای خودش نیست. ãäÈÚ
عصر ایران؛ مصطفی داننده- امروز چهلمین سالگرد درگذشت سید مصطفی خمینی پسر ارشد امام خمینی است. رهبر فقید انقلاب، سید مصطفی را امید اسلام می‌دانست. امیدی که اما در سال 56 درست یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درگذشت.
بسیاری بر این باور بودند که سید مصطفی شبیه ترین عضو خاندان خمینی به امام بود. کسی که می‌توانست بعدها به کرسی مرجعیت شیعه تکیه بزند.
در زمانی که هر دو فرزند پسر رهبرفقید انقلاب درگذشته اند زعامت خاندان بزرگ خمینی به سید حسن خمینی
ریاضیات محض (به انگلیسی: Pure mathematics) آن بخش از فعالیت‌های ریاضی است که به آن فارغ از انگیزه‌های عملی و کاربردی پرداخته می‌شود. این نوع فعالیت در زمینه ریاضیات از قرن هجدهم میلادی رایج بوده‌است. در آن زمان این رشته که به «ریاضیات نظري» هم معروف بود، کاری به کاربردهای رایج ریاضیات مثل ناوبری و ستاره‌شناسی و فیزیک و مهندسی نداشت.
با آن‌که ریاضی محض فارغ از مسائل کاربردی است ولی بسیاری از مسائل ریاضی محض ریشه در مسائل عملی و کاربردی دار
استاندارهای مدیر فنی آسانسور
تعاریف:
استاندارد شغل:
مشخصات شایستگی ها وتوانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثردرمحیط کار را گویند دربعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته میشود
استاندارد آموزش:
نقشه ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل
نام یک شغل:
به مجموعه ای از وظایف وتوانمدی های خاص که ازیک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطلاق میشود
شرح شغل:
بیانه ای شامل مهم ترین عناصریک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل،کارها
ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها
وی شور تو در سرها وی سر تو در جان‌ها
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها
تا خار غم عشقت آویخته در دامن
کوته نظري باشد رفتن به گلستان‌ها
آن را که چنین دردی از پای دراندازد
باید که فروشوید دست از همه درمان‌ها
  ãäÈÚ
گرایش به طبیعت کوهستان و تمایل به پیمایش و صعود در ارتفاعات، برای بخش بزرگی از انسانها، از جذابیت خاصی برخوردار است . به گونه ای که سالیانه شاهد افزایش پرشمار بر تعداد مشتاقان به فعالیت در عرصه های کوهستانی هستیم . از سویی دیگر باید توجه داشت که کوهستان‌‌ها به عنوان یکی از اکوسیستم‌های طبیعت، ویژگی‌ها و قوانین طبیعی خاص خود را دارند. مشتاقان فعالیت در عرصه‌های کوهستانی مسئولیت بزرگی در برابر حفظ و حراست از این جلوه های بی‌بدلیل طبیعت 
همین چند روز پیش بود دقیقاً سه شب مانده به شبهای قدر سال 96 که استاد گرامی اقای شهید کریمی درهرات به شهادت رسید وفردایش عموی بزرگوارم نوروز علی کربلای نظري  درشیرداغ که به عیادت برادرمریضش اقای رحمانی رفته بود داری فانی را وداع گفته وبعد از دوروز از عید فطر  اقای احمدی ولینگگ جانه شیرداغ به رحمت الهی رفت خدا همه اموات مخصوصا این عزیزان را رحمت کنه وبرای بازماندگانش صبر واجر مسألت دارم ، ای دنیا به این عزیزان که وفا نکردی به من مسکین وحقیر که
در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم ونگران بودم,
تا اینکه آنهاراتجربه کردم وحالا ترسی از آنهاندارم.
از" تنهایی"میترسیدم, یاد گرفتم"خود را دوست بدارم
" از" شکست "میترسیدم,یاد گرفتم"تلاش نکردن یعنی شکست
" از" نفرت "میترسیدم,یاد گرفتم"به هر حال هر کسی نظري دارد
" از" درد "میترسیدم, یاد گرفتم"درد کشیدن برای رشد روح لازم است
" از" سرنوشت "میترسیدم, یاد گرفتم"من توان تغییر آن را دارم
" از" گذشته "میترسیدم , فهمیدم"گذشته توان آسیب رساندن به من را ندارد
" و درآخ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها