گرچه سراینده منم منشا این تویی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

.پدر اسمانی پدر ذوالجلال پدر سرمدی الف اول و یای اخر تويي عظیم بی قیاس تويي قادر مطلق تويي قدوس بیهمتا تويي متعال والا دوستت داریم و عاشقانه نامت را بر میافرازیییم و جلالت میدهییم توی شاه پر جلال كه جلالت اكنده شده در زمین
http://t.me/net79 ãäÈÚ
ای تمام دل برایت،بادلم بازی نكن..../ سرت را بر تنم بگذار،لجبازی نكن!!منم عاشق و مجنون تو ای گلشن راز:/ اين صورت واين دل ،كمی هم تو بناز!تويي جان منو آه منو خانه ی من!! منم چشمه جوشان تو و زاده ی تن...تويي شط خدا از دل اين خانه جدا!! منم عاشق و سرگشته اين مهر ووفا..تويي قسمت من با همه ی تجربه ات... منم یك تار مو بر طرح اندام سرت..!تويي ماه دلم از بن و جانت پیداست... منم دلخور تو سرخط اخمم اينجاست:)تويي فاجعه ی پاییز با عطر بهار..!: منم عاشق رویایت با ذهن خمار..,.!
امیرم،آروم جونم
اگه بدونی وقتی شرو ب گپ زدن از خودت میکنی چقدر دوستت دارم
اگه بدونی دلیل حال خوب منی وقتی گرم و خودمونی مث دوستت باهام حرف میزنی
اگه بدونی بابت پدرت چقدر ناراحتم بابت امیر پیر بچه کوچیکی ک پدرشو کنارش نداشته☹☹☹
اگه بدونی دلم میخاد چ قصه های عاشفانه ای باهات بنویسم
اگه بدونی ،اگه بدونی...
اگه بدونی لوس میشی میدونم خیلی هم لوس میشی برا همین اينجا مینویسم
دلم ببودنت خوش.ب خاستنت خوش ب گفتنت از عشق
کوچکترین حرفت ویرونم میکنه و ک
Amir Hatamiنامہ عاشقانہ...
براے تو می‌نویسم عشقمبراےتويي‌ڪہ قلبت پـاڪ است...براےتو می‌نویسم........براےتويي‌ڪہ تنهایی هایم پر از یاد توست...براے تويي ڪہ قلبم منزلگہ عـــشـــق توست...براے تويي ڪہ احساسم از آڹ وجود نازنیڹ توست...براے تويي ڪہ تمام هستی‌ام در عشق تو غرق شد...براےتويي‌ڪہ‌چشمانم همیشہ بہ راه تو دوختہ است...براےتويي‌ڪہ‌مرامجذوب قلب‌نازواحساس پاڪ خودڪردے...براے تويي‌ڪہ‌وجودم را محو وجود نازنیڹ خودڪردے...براےتويي‌ڪہ‌هرلحظہ‌دورےات
سعی کن وقتِ بی کسی هایت، گاه لبخند کوچکی بزنیفکر فردای پیری ات هم باش، گریه هم می کنی قناعت کن زندگی می رود به سمت جلو، تو ولی می روی به سمتِ عقب!شده ای عضوِ «تیمِ تک نفره»، پس خودت از خودت حمایت کن بینِ تن های خالی از دلِ خوش، هی خودت را بگیر در بغلتدزدکی با خودت برو بیرون، و به تنهایی ات خیانت کن! گرچه خو کرده ای به تنهایی،گرچه اين اختیار را داریگاه و بی گاه لذت غم را با رفیقانِ خویش قسمت کن شعر، تنها دلیلِ تنهایی ست؛ هر زمان خسته شد دلت، برگ

بیخود نبود كه دل اشوبه داشتم
شكهام داره به یقین تبدیل میشه..
بی محلی به منُ........ بقیشو نمیگم
چون هنوزم مث یه ابله امید دارم كه اشتباه باشه حدسم
خواهش میكنم باهام حرف بزن
ازم دور نشو..
+ اونجا مخاطب همه حرفام تويي اما الكی گفتم مخاطب ندارم!
+ خواهش میكنم مث سابق شو..
+ من چقد خوش خیالم اخه.. تويي كه ازم انرژی مثبت میگرفتی ، چطور میشه انقد راحت میذاریم كنار منو؟! ãäÈÚ
هیچ چیز بدتر از اين نمیشه كهآدم احساساتی ای باشی..همیشه عاشق تر، همیشه دلتنگ تر تويي اونی كه براش دیرتر عادی میشه همه چی،اونی كه همش باید یاداوری كنه خاطرات گذشته رواونی كه مو به مو حفظ میكنه لحظه ها رو تويي. تو عذر میخوای با اينكه بی تقصیری از ترس اينكه از دستش بدی آروم و قرار نداریتو نمیدونی چی سرت اومدهتو نمیفهمی كه چقدر برات مضره عشق و عاشقیتا زمانی كه علیرغم تمام تلاش هات،یك روزاز دستش بدی ãäÈÚ
 
حسرت
منمو حسرت با تو ما شدن
تويي و بیخیال عاشق شدنمنمو حسرت چشماتو دیدنتويي و چشماتو از من دزدیدنمنمو حسرت با تو حرف زدنتويي و سکوت تلخو ورق زدنمنموحسرت عاشقم شدنتويي و بیگانه با عاشق شدنمنمو حسرت گرمی دستاتتويي و سردی دستاتمنمو حسرت لحظه ی وصالتويي و دعا برای طوفان شدن از سمت شمالمنمو حسرت بودن با تو تويي و گفتن از پیشم برومنمو اين همه حسرت تو دلمیکاری کن با اين همه حسرت نمیرم ...
  ãäÈÚ
به بچه هاتون یاد بدید حسین از بی یاری سر بریده شد،گرچه لب تشنه بود، اما از بی آبی شهید نشد.عباس از معرفت و مرام بی دست شد، گرچه تلاش داشت، آبی به لب خشکیده آل الله برساند، اما هدفش آب نبود. اونجا که حسین فریاد زد �هل من ناصر ینصرنی؟�یار میخواست نه آب...به بچه هاتون از آزادگی حسین بگید،نه فقط از لبهای تشنه...گرچه لب هایش مظلومانه خشکیده بود.خیلیا لب تشنه از دنیا رفتن،اما حسین نشدن.حسین یعنی؛مردانگی.آزادگی.غیرت.شجاعتو شهامت.عباس یعنی؛جوانمردی.
شهامت، دلاوری، از خودگذشتگی، رشادت؛ گرچه بر سر زبانها کاربردشان سهل و عذب است ولی هرگاه در میدان و کارزار عمل، کام مُر نگشت، آنجاست که مصداق عامل به اقوال خواهی گشت و از زمره آنان.
هر گاه در ساحه آفتاب سوزان و در میان غرش ضرغام ها و زیر سایه سیوف و نامهربانی اژدهاک، قدم هایت استوار ماند و تنت همچو بید به لرزه نیفتاد و اندامت رعشه به خود نگرفت ، آنجاست که مصداق مرد تمام عیار خواهی گشت.
زمانی که خفقان به اوج رسد، زبان ها به لکنت افتند و عقل ها مه
ده ماه گذشت ...ده ماه از عشقی که به قلبم نشست ودر تک تک سلولهای بدنم نفوذ کرد ...در اين ده ماه بی شک بهترین روزهای زندگیم را کنار تو و بدترین آنها را دور از تو تجربه کرده ام ...از سلام اول تا امروز. نعمت عشق را خدا به همگان اهدا نمیکند و بابت آن یک عمر شکرگذاری هم اندک است ... نازنینم ...دهمین ماهگرد عشقمون بر تو که سر منشا همه ی خوبیهایی و بر خودم که با داشتنت خوشبختترین مرد زمینم  مبارک ... دوستت دارم و امیدوارم هر چه زودتر و تا آخر عمر کنارت باشم. ãäÈÚ
ده ماه گذشت ...ده ماه از عشقی که به قلبم نشست ودر تک تک سلولهای بدنم نفوذ کرد ...در اين ده ماه بی شک بهترین روزهای زندگیم را کنار تو و بدترین آنها را دور از تو تجربه کرده ام ...از سلام اول تا امروز. نعمت عشق را خدا به همگان اهدا نمیکند و بابت آن یک عمر شکرگذاری هم اندک است ... نازنینم ...دهمین ماهگرد عشقمون بر تو که سر منشا همه ی خوبیهایی و بر خودم که با داشتنت خوشبختترین مرد زمینم  مبارک ... دوستت دارم و امیدوارم هر چه زودتر و تا آخر عمر کنارت باشم. ãäÈÚ
صبح تا جایی که می کِشید خوابیدما پسر! ینی دلم همچین خواب می خواست همچین خواب می خواست که بیا و ببین، دیشبم زود غش کردم ولی امروزم می طلبید تا هروقت که می تونم بخوابم، گرچه وسطش از خواب پریدم و دو سه روزی که کارکرد شکمم رو که رو به روال نبود رو پاشیدم! ولی بعدش بازم غش کردم که میم زنگ زد و گرچه هوشیار نبودم ولی یادمه با چه فلاکتی داشتم حرف می زدم. دیگه بعد از اونم پاشدمو دوشی که دیشب باید می گرفتمو گرفتمو بعدشم که دیگه بعداز ظهر شد و رفتیم اين جلس
میدانستم عاشق بارانی ، آنقدر اشک ریختم تا خورشید بتابد بر روی سیل اشکهایم ، تا اشکهایم ابر شود و باران ببارداين اشکهای من است که بر روی تو میباردآسمان با دیدن چشمهای من می نالدعشق همین است و راه آن نفسگیر باز هم میخواهم عشق را با تمام دردهایش،دردهایی که درد نیست  چون دوایش توييخیالی نیست دلتنگی ها و بی قراری هایش، چون چاره اش توييعزیز من تويي، در راز و نیازهایم تنها توييبا تو بودن یعنی همین ،یعنی من عاشقم بیشتر از تمام عشقهای روی زمین ãäÈ
دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگهدوباره اين دل دیوونه واست دلتنگهوقت ازتو خوندنه ستاره ی ترانه هاماسمتو برای من قشنگترین آهنگه
,,,
بی تو یک پرنده ی اسیر بی پروازمبا تو اما میرسم به قله ی آوازماگه تا آخر اين ترانه با من باشیواسه تو سقفی از آهنگ و صدا میسازم
,,,
با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستارهنزا از نفس بیوفتم تويي تنها راه چارهآی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری ندارهاين ترانه تا همیشه تورو یاد من میاره
,,,
تويي که عشقمو از نگاه من میخونیتويي که تو
بابا جان
تويي که وقتی شوهرم به جونم غر میزنه ماشین رو بد پارک کردی درستش کن بعد بیا بالا و من استرس میگیرم که نمیتونم بدو بدو از پله ها میای پایین و میگی خیلی هم عالیه  خیلی هم خوبه.. اگرم میخای جابجا کنیتو برو من درستش میکنم..
تويي که جز تشویق و (تو میتونی ) هیچ وقت ازت نشنیدم.. تويي که خدای اعتماد به نفس دادنی تو بدترین لحظه ها..تويي که درایتت یه زندگی رو نجات میده..
تويي که هر موقع پول قرض خواستم انتخاب و گزینه اولم بودی!!
تويي که بلد بودی چجوری از
 
سیمین برای امروز، برنامه منظم و شسته رفته‌ای داشت و در صدد بود تا بi خوبی مطالعه کرده و همان طور که می‌خواهد، در دروسش پیش برود. وی همان‌طور که کتاب را ورق می‌زد، به یاد آورد که جزوه‌اش را نیاورده است.
 
او مجبور شد تا برای برداشتن جزوه‌اش بلند شود. جزوه را نیم‌نگاهی کرد و به سوی میز مطالعه حرکت کرد. اين بار پشت میز نشست و چند صفحه‌ ای از درسش را خواند. وقتی می‌ خواست از مطالب، خلاصه‌ برداری کند، تازه متوجه شد که جامدادی‌اش را هم فراموش
 
ما به واسطه ایمان به مسیح، فرزند خواندگان خدا می‌شویم. اين یکی از جنبه‌های نجات ما در مسیح می‌باشد.ما همگی در اصل بندگان گناه و شیطان می‌بودیم. ما عضو خانواده الهی نبودیم. خدا آفریننده همه انسانهاست اما پدر همه آنان نیست. او فقط پدر آنانی است که به عیسی ایمان می‌آورند. خدا فقط زمانی ما را به خانواده خود می‌پذیرد که عدالت مسیح را به واسطه ایمان قبول نماییم. فرزند خواندگان از شخصی که ایشان را به فرزندی پذیرفته است، ارث کامل می‌برند. گرچه ا
از دیده که رفتی، از دل هم برو دیگه. از یه در میندازمت بیرون از یه در دیگه میای تو مرتیکه؟ شدی مصداق نوشته ی پیکسلی که اون روز کذایی تو پارک گذاشتم کف دستت.. آره حاجی. اندر دل ِ سوراخ سوراخ ِ شیکسته ی پاره پوره ی له و لورده ی ما همچنان فقط تويي، نگارا. خود ِخرت. ãäÈÚ
دو سه روزه دلم یه حال خوبی داره تورو دیدن چقد رو من اثر میذارهدو سه روزه عجیب چشام همش دنبال توئه کاره توئهدو سه روزه بهت حواسم هرجا پرته دو سه روزه عجیبه دلم هواتو کردهداره تو قلب من چی میشه اينا کاره توئه کاره توئهوای دل بی قرارم دیگه دل ندارم دیگه تا کی باید اين عشقو به روم نیارموای دل بی قرارم کیو جز تو دارم توی آسمون دنیام تويي تک ستارموای دل بی قرارم دیگه دل ندارم دیگه تا کی باید اين عشقو به روم نیارموای دل بی قرارم کیو جز تو دارم توی آسمو
یه روزایی هستن که هرچقدرم تکرار بشنو بشنو بشن ازشون خسته نمیشم.
گرچه هیچ وقت همراهم نیستید
ولی اين روزا قابلیت اينو دارم که تجسم کنم واقعا همرامین.
تو روزای بارونی تو راه جنگلی
یا بارون شدید بدون چتر تو شیب رو به میدون اصلی
یا هوای ابری خاکستری با باغ پشت شیروونی قرمز
یا خوردن یه ظرف گرد نودل داغ رو صندلی کافه روژا
یا حتی گشتن رستورانای ناهار عصر و سفارش یه نسکافه گرم... ãäÈÚ
دلــــــم
یه رمـــان می خــــواد،
اولــش «
مـــــن و تـــــــو » باشیـــم،
آخـــــــرش « مـــــــــا »..    چهره ات بسته وپیداست .خدا رحم کند چشمهای تو چه زیباست .خدا رحم کند تا
تورا دیده ام ای یار دلم لرزیده گرچه اين راز هویداست .خدا رحم کند
قدوبالای تو چون سرو رشید چمن است سایه بان دلم اينجاست .خدا رحم کند
راز عشق تو درون قفس سینه بماندعاشق شهر چه شیداست .خدا رحم کند کل یک
شهر خمار چش وابروی تو شد گرچه ازماست که برماست خدارحم کند من بدهک
 
بیکاری بد دردیه
آرشیو ایمیلم رو تمیز میکردم و به آدمهایی از گذشته ها رسیدم که دیگه یادم رفته بودن
از سال 2012 و قبل
چه عمری گذشت
تعداد زیادی رو حذف کردم و به دو نفرشون ایمیل دادم گرچه فکر نکنم دیگه کسی ایمیل بخونه
 
 
پسورد فیس بوکم رو هم عوض کردم و حالا بخاطر مشکلات امنیتی گیر داده
 
 
 
 
  ãäÈÚ
انگار دیگر روزی نمانده برای زندگی ، انگار دیگر دنیای من بن بست شده ، راهی ندارم برای فرار از غمهایم… اين هم جرم من بود از اينکه برایت مثل دیگران نبودم، کسی بودم که عاشقانه تو را دوست داشت ،دلی داشتم که واقعا هوای تو را داشت …. دیگرگذشت ، حالا تو نیستی و من جا مانده ام ، تو رفته ای و من بدون تو تنها مانده ام ، تو نیستی و من اينجا سردرگم و بی قرار مانده ام…. فکر دل دادن و دلبستن را از سرم بیرون میکنم ، هر چه عشق و دوست داشتن است را از دلم دور میکنم،

متن نوحه حسین جانم ،حسین جانم
حسین ای نور تابنده                 حسین ای بر خدا بنده
حسین ای تاابد زنده                 مراد و ماه تابانم
                      حسین جانم،حسین جانم(2)
حسین ای اسوه ی ایمان           حسین ای آیت یزدان
حسین ای حافظ قرآن               ترامشتاق و خواهانم
                     حسین جانم،حسین جانم(2)
منم سرگشته ی کویت              اسیره طره ی مویت
زعشق روی دلجویت                چو مجنون بیابانم
                   حسین جانم،حسین جانم(2)
منم آن
ریبه ر منم!!
 
ریبه ر منم ،ریبه ر ئه توی!
به س بین شه ری ریبه ر بكه ن!
ریبه ر ئه وه بوو وا كه ئه و
ئالای له داگیر كه ر شكاند
 
ریبه ر شه هیدی زیندووه
خانه قینی جی هیشتووه
ئه و محه ممه ده ی پینج خوشكی "ماند"!
 
 
ریبه ر عه لی بوو
خود ره سول
قه لای دوژمنی پی رووخاند
 
قیاس ناكه م ،خوی ریبه ره
هه ر كه س له ریی حه ق ،خوی نواند!
(دوكتور)محه ممه د قه ده می٣/٨/٩٦
  ãäÈÚ
شب فروش دوره گردباز همچو هر شبمی زند بر هر سرایی در از اين ویران سرای و می دهد دیرین متاع خویش:اين تیره شب تکراریِ افیون و اما, باز من می مانم وشب گردی و پس کوچه های خاطراتِ خفته در اين سینه ی جامانده در تاریخ و دیگر مردمان آلوده ی خواب ودراز است اين شبِ تار وقلندر گرچه بی خواب استبیداری نداردچون حریفِ باده و جام است و تنها آن منمآن کس که خوابش را به یغما برده جادویِ سپیدِ شعر ِلبخندِ طلوعی در خیالِ آسمان ِ اين دلِ ویران!
 
پری شاهین/ اردیبهشت 96
اَهلِ نَماز میشَوَم ، جُمله نیاز میشَوَم
سوی حِجاز میشَوَم " باز مُقابِلَم تويي "
 
باده ی ناب میشَوَم ، شِعر و کِتاب میشَوَم
یِکسَره خواب میشَوَم ، " باز مُقابِلَم تويي "
 
هَمرَهِ موج میشَوَم ، راهیِ اوج میشَوَم
فوج به فوج میشَوَم ، " باز مُقابِلَم تويي "
 
سایه ی ماه میشَوَم ، دَر تَهِ چاه میشَوَم
راهیِ راه میشَوَم ، " باز مُقابِلَم تويي "
 
توی رَواق میشَوَم ، کُنجِ اُتاق میشَوَم
بَسته به طاق میشَوَم ، " باز مُقابِلَم تويي "
 
اين هَمه مَرد می
((خودمون باعث شدیم بره بهش انتقالی دادیم هرز می پرید))
و تو در سکوت به خودت فکر می کنی
به او فکر می کنی
که چه ساده آرام آرام هرز رفتید
جایی که وادارمان می کنند انتخاب کنیم که به دست چه کسی تکه تکه شویم
ما حق تصمیم گیری نداریم هیچ دری باز نیست
هرز می پرید؟ چه خوب . بگذار هنجارهایتان را بشکند تا شما برای مهارش قوانین خودتان را زیر پا بگذارید گرچه ‌‌‌‌‌‌می دانم او هم هرز خواهد رفت و تو که اين جملات را با قدرت بیان می کنی تو هم هرز رفته ای
اينجا به پ
   ۱۷ دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان ، کاملا در دل شما جای گیرد. ازخدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید، ۱۸ تا همراه با سایر فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبـت مسیح را درک نمایید، و طعم آن را در زندگی تان بچشید. ۱۹ گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید
.افسسیان  ۳: ۱۷ تا ۱۹
  ãäÈÚ
جمله زیر از مارگارت آت وود است و منبع آن سایت متمم می باشد: 
 " نفهمیدن با نفهمی تفاوت دارد. 
برای نفهمیدن باید آگاهانه و پیوسته تلاش کنی."
به نظر میرسه در عصر حاضر که اطلاعات و منابع یادگیری به وفور و رایگان در دسترس هستند، نفهمی هم تلاش خودش را میطلبد. گرچه نسبت به نفهمیدن تلاش کمتری نیاز دارد و شاید به همین دلیل طرفداران خیلی بیشتری دارد. ãäÈÚ
قهوه تلخی ده!تا بنوشم باتو..بهرمن عشقی ده تا بپویم باتو.!ای سِحر من!تويي تمام زندگی...جانم رابگیر!با تمام خستگی!!جدیدا اين دلم باز شده!!اسیر فكر پرواز شده...ای دلارام دل غم دیده ام//من فقط با چشم توخندیده ام!تو تمام هستی و جان منی!!تمام عمرم و ماه منی!!تو كه باشی دلم بیداراست!باتمام خستگی سرحال است...دلم عجیب ،عجینت شده است!!دگر تنگ شده!حزینت شده است...‎
چگونگی تولید و منشا فلزات سنگین و ستاره ها
همجوشی های طبیعی در واکنشگاه های هسته ای طبیعی یا ستارگان اتفاق می افتند.جهان مادی بیشتر از هیدروژن تشکیل شده است. اتم های هیدروژن در فضا بر اثر نیروی ثقل به همدیگر جذب می شوند. با افزایش تعداد هیدروژن های جذب شده, نیروی ثقل نیز افزایش یافته و باعث سقوط آن ها می شود.با سقوط هیدروژن های متمرکز, فشار در مرکز توده افزایش می یابد و افزایش فشار با افزایش دما همراه است.وقتی که چگالی توده به صد گرم در سانتی م

توکه دردی ومرادردبدانی جانا     بگو ازاين دل دیوانه بگو                                                                                                         گرچه باغی  پرازآن میوه کالم اما     توازآن سیب پرازدانه بگو                                                                                                                من خراب غم دنیای غزلها شده ام  نم باران زده ام ازدل میخانه بگو  یارب اين دردمراعاقبتی سنگین است  شمع اگرسوخت بیاازدل پروانه بگو   قاصدک ریخت پرش بدخ
[پیمان] دوستی را نگه دار، گرچه دیگری آن را نگه ندارد . امام علی علیه السلام
 
« دوستی و مهربانی با دیگران »رسول خدا صلى الله علیه و آله :رَأسُ العَقلِ بَعدَ الإِیمانِ بِاللّهِ عز و جل التَّحَبُّبُ إلَى النّاسِ؛اساس عقل، پس از ایمان به خداى عز و جل، دوستى با مردم است.خصال: ۱۵ / ۵۵ ؛ دوستی در قرآن و حدیث، ص 30
ãäÈÚ

لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
مسلمانان جهان، بزنید بر سر، در عزای، مصطفی سرور
از سوی حق آمد ندا، بهر محمد مصطفی
شد وصیش بر مسلمین، مولا علی  شیر خدا
سفر حجة‌الوداع، وداع از ما سوی خدا
کشیده پر سوی خدا، روح محمد مصطفی
رب جود و سخا تويي، آرامش دلها تويي، ملک امکان از آن توست، خدای بی همتا تويي
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
رفت با حسرت حسین، ماند حجش ناتمام
تا که کند اجرا حسین، فرمان حق فیض تم
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها